Overzicht

Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor Beleid, uitvoering en toezicht op de beleidsdomeinen Rechtshandhaving, Veiligheid, en Openbare Orde, Justitiële Zorg, Executie en Resocialisatie op Curaçao.

Het Ministerie van Justitie is voor de Afdeling beleid & Juridische Zaken van de uitvoeringsorganisatie Toelatingsorganisatie (TO), op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie:

Senior Jurist 1 fte (schaal 12)

Functie-inhoud:

 • het analyseren en beoordelen van verzoeken om dispensatie en beroepsschriften op volledigheid en formele procedureregels;
 • het toetsen van rechtsvragen aan het (inter)nationale recht en aan de op dat vlak bestaande jurisprudentie;
 • het voeren van overleg met vertegenwoordigers van de overheid, het Koninkrijk, de gemachtigde(n) van de vreemdeling en andere betrokkenen over de inhoud en de merites van aangespannen procedures;
 • het concipiëren van pleitnota’s en verweerschriften;
 • het bijdragen aan de kwaliteit van wet- en regelgeving op het gebied van toelating, verblijf en naturalisatie van vreemdelingen op Curaçao;
 • het inventariseren, bestuderen en analyseren van incidenten, knelpunten en ontwikkelingen (inter/nationaal en in Koninkrijksverband) op het gebied van toelating, verblijf en naturalisatie en het rapporteren daarover;
 • het participeren in onderzoeks- en beleidsprojecten gericht op innovatie en verbetering van wet- en regelgeving;
 • het inhoudelijk bijdragen aan voorstellen tot invoeren of wijzigen van wet- en regelgeving m.b.t. het aandachtsgebied; het namens TO plegen van overleg over juridische aangelegenheden op het eigen werkterrein met vertegenwoordigers van de nationale overheid dan wel in Koninkrijks- en/of (inter)nationaal verband;
 • het als projectleider opzetten, vormgeven en aansturen van bestuurlijk-juridische projecten;
 • het aansturen van de werkzaamheden van collega-juristen;
 • het verrichten van overige werkzaamheden die binnen het verlengde van de functie liggen. 

Functie eisen:

 • Gespecialiseerde juridische kennis;
 • Kennis van relevante aspecten van (inter-)nationale wet- en regelgeving op het gebied van toelating, verblijf en naturalisatie (o.a. LTU, Rijkswet Nederlanderschap, LAR, EVRM);
 • Kennis van en inzicht in (inter-)nationale ontwikkelingen op het vak- en werkgebied;
 • Vaardigheid in het analyseren van (beleids-)ontwikkelingen en het rapporteren/adviseren daarover
 • Vaardigheid in projectmatig werken en het leiden van projecten;
 • Vaardigheid in het opstellen van juridische pleidooien en verweerschriften;
 • Vaardigheid in het in het voeren van mondelinge pleidooi in de rechtszaal;
 • Spreek-, lees- en schrijfvaardigheid in Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

Profiel

 • WO werk- en denkniveau op basis van een afgeronde juridische opleiding, bij voorkeur Antilliaansrecht;
 • Ruime (ca 5 jaar) practische werkervaring als Jurist in vergelijkbaar werkgebied.

Geïnteresseerd?

Ben je stressbestendig en bruis je van energie om de Toelatingsorganisatie te komen versterken, stuur je sollicitatiebrief dan binnen twee weken na publicatie van deze vacature naar de Directeur van de Toelatingsorganisatie, t.a.v. de heer Marlon Wernet, via e-mailadres: marlon.wernet@immigrationcur.org Naast interviews maken een assessment en referentieonderzoek deel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de functies kan contact worden opgenomen met de heer Marlon Wernet, via telefoonnummer + 599 9 7332042.

Getagged als , , , ,