Overzicht

De SER nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de functie van:

Bestuurlijk adviseur

De SER is een onafhankelijk advies orgaan en heeft tot taak de regering van Sint Maarten van advies te dienen over alle belangrijke onderwerpen van Sociaal-Economische aard. Het secretariaat staat in dienst van de SER.

Functie-inhoud:

 • Volgt en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange en middellange termijn en beziet de gevolgen daarvan voor de taken van de organisatie;
 • Stelt nota’s, rapportages en concept-adviezen op.
 • Adviseert over de bestuurlijk-juridische kaders waarbinnen de eigen organisatie opereert.
 • Draagt zorg voor een gestructureerde evaluatie van eigen onderzoeken en de effectiviteit van de advisering.
 • Vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen inclusief bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van adviezen of voorstellen.

Functie-eisen:

 • Een afgeronde opleiding in de rechtswetenschappen op WO niveau;
 • Hoge graad van integriteit en discretie;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;
 • Ten minste drie jaar in een beleidsadviserende functie;
 • Relevante beleidsmatige en juridische ervaring
 • Inzicht en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kennis van de samenleving op Sint Maarten;

Arbeidsvoorwaarden:

Bezoldiging conform schaal 12 van de Bezoldingingsregeling ambtenaren. De Landsverordening Sociaal Economische Raad, Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht en de overige rechtspositionele regelingen voor het overheidspersoneel van Sint Maarten zijn van toepassing.

Contact informatie:

Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectie procedure. Kandidaten die denken te voldoen aan de functie-eisen kunnen hun sollicitatiebrief, vergezeld met een curriculum vitae en fotokopieën van behaalde diploma’s, voor 7 mei 2019 richten aan: De heer G.M.C. Richardson, Secretaris Sociaal Economische Raad, Harbor View Office Complex, Sparrow Road #4, building 2 /Unit 4K Philipsburg, Sint Maarten of door op Solliciteren te klikken.

Ook voor nadere informatie van de functie en organisatie kunt u contact opnemen met de heer, G.M.C. Richardson, via telefoonnummers +1-(721)-5424060 / +1-(721)-5424061.

Over De Sociaal Economische Raad (SER) van Sint Maarten

De SER is een onafhankelijk advies orgaan en heeft tot taak de regering van Sint Maarten van advies te dienen over alle belangrijke onderwerpen van Sociaal-Economische aard.