Overzicht

De Directeur van Directie Onderwijs Aruba roept hierbij sollicitanten op voor de vacature van Ontwerper aardrijkskundemethode Caribisch Gebied.

Werkzaamheden

De ontwerper maakt een didactisch, inhoudelijk- en vormgevingsontwerp voor de te ontwikkelen aardrijkskundemethode.

 • Ontwikkelen van leerlijnen.
  • Het vanuit eindtermen ontwikkelen en opdelen van leerlijnen naar verschillende jaren/katernen/hoofdstukken;
  • Het beschrijven van een didactisch concept voor de methode.
 • Formuleren van de leerdoelen.
  • Leerdoelen koppelen aan leerlijnen en verwerken naar leerdoelen per les;
  • Beschrijven van mogelijke toets vormen/eindproducten in de methode.
 • Ordenen van de leerstof.
  • Beschrijven van een inhoudelijk samenhangende structuur van de leerstof (vanuit de leerlijnen) verdeeld over de jaren/katernen/ hoofdstukken.
 • Inhoudelijk checken van geschreven teksten.
  • Op grond van het didactisch, inhoudelijk- en vormgevings- ontwerp teksten controleren;
  • Teksten controleren op inhoudelijke juistheid.
 • Presenteren van de gemaakte methode tijdens gebruikers-bijeenkomsten.

Speelruimte

De ontwerper is verantwoording schuldig aan de projectleider voor wat betreft het ontwikkelen en opleveren van het inhoudelijk-, didactisch en vormgevingsontwerp.

Contacten

De ontwerper onderhoudt contacten met: Intern (Aruba):

 • de projectleider; omtrent de voortgang en de kwaliteit van diens werkzaamheden;
 • de onderwijskundige consulent; met betrekking tot de inhoud van het inhoudelijk-, didactisch- en vormgevingsontwerp.

Extern (Eiland overstijgend):

 • met de bronnenzoekers van de verschillende eilanden opdat zij de juiste bronnen aanreiken voor de ontwikkelaars;
 • met de ontwikkelaars van KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde Genootschap) opdat zij de teksten kunnen schrijven aan de hand van de geleverde bronnen en het didactisch, inhoudelijk- en vormgevingsontwerp.

Functie-eisen:

 • In het bezit van een eerstegraads diploma aardrijkskunde;
 • Kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van aardrijkskunde in het Voortgezet Onderwijs;
 • Kennis en ervaring in het onderwijs op de ABC en/of BES-eilanden en de Caribische context;
 • In staat zijn om onderzoek en analyses te doen op het gebied van aardrijkskunde in het Caribisch gebied;
 • Ervaring of affiniteit met methode ontwikkeling;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Papiamento en Engels.
 • In teamverband kunnen werken
 • Vaardig met de programma’s Word, Excel en PowerPoint.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Parttimefunctie (1 1⁄2 dag per week voor een periode van 1 1⁄2 jaar)
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Aruba.
 • Bezoldiging conform beslissing dd. 27 januari 2022, no. min OWD/A3249/20.

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van curriculum vitae, kopie van diploma’s dienen vóór 25 maart 2022 te worden gericht aan mevr. drs. A. Proveyer-Groot, cc mevr. drs. R. Garcia- Dijkhoff.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de afdeling Curriculumontwikkeling: mevr. drs. R. Garcia- Dijkhoff, [email protected]