Overzicht

De SGR-Groep zoekt een

Algemeen Directeur / Voorzitter voor haar Raad van Bestuur.

Een krachtig verbindend bestuurder die gaat voor resultaat en in staat is de zorgaanbod mee te laten bewegen met nieuwe ontwikkelingen. Hij/ zij weet aan de reeds ingezette koers succesvol sturing te geven èn de zorgkwaliteit van de Stichting naar een nog professioneler niveau te tillen.

De organisatie

De SGR-Groep is één van de grote aanbieders van gehandicapten- en revalidatiezorg op Curaçao, ontstaan door het samengaan van de voormalige Stichting Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten en het Mgr. P.I. Verriet Revalidatie- en Wooncentrum. De SGR-Groep telt ongeveer 600 medewerkers verspreid over de verschillende locaties op Curaçao.

De functie

De Raad van Bestuur wordt op dit moment gevormd door een Algemeen Directeur en een Financieel Directeur. De Algemeen Directeur is tevens de Voorzitter van de Raad van Bestuur en draagt zorg voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de daaruitvoorvloeiende resultaten van de Stichting ten bate van de maatschappelijke doelstellingen. De Algemeen Directeur heeft als belangrijke doelstelling De SGR-Groep te ontwikkelen tot een professionele en financieel gezonde organisatie die nauw samenwerkt met andere zorgaanbieders in de markt in de vorm van een zorgketen waarbij op efficiënte en cliëntvriendelijke manier zorgproducten aangeboden worden.

Uw profiel

Als ‘ideale’ kandidaat heeft u een afgeronde academische opleiding met het daarbij behorende denk- en werkniveau. U bent integer en transparant in uw handelen, heeft bestuurlijke ervaring, financieel inzicht en tevens goed zicht op trends, ontwikkelingen en strategieën in zorgland. U durft ruimte te geven aan (het team van) professionals, waardeert hun expertise en inbreng. Verder bent u communicatief sterk, benaderbaar en toegankelijk en heeft u aantoonbaar gevoel voor en kennis van de lokale taal en cultuur.

Interesse?

Herkent u zichzelf in dit profiel, mail dan uiterlijk op 3 juli 2020 uw motivatiebrief en Curriculum Vitae naar LENIMENTUS HR & Consulting lenimentushrm@gmail.com onder vermelding van Algemeen Directeur De SGR-Groep. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt terecht bij de Voorzitter van Raad van Toezicht de heer Eric Doran 560 9707. Een assessment en referentie-onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Over SGR Groep

De Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (De SGR-Groep) is in januari 2004 ontstaan als gevolg van de integratie van de voormalige Stichting Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten en het Mgr. PI. Verriet Revalidatie- en Wooncentrum. Door de twee grootste aanbieders van arbeidsongeschiktheid en revalidatie op Curaçao te combineren, werd het mogelijk om de kwaliteit van de zorg naar een steeds professioneler niveau te tillen. De SGR-Groep heeft circa vierhonderd mensen in dienst, verspreid over de Emmastad, Salsbachweglocaties en de verschillende buitenvoorzieningen van de afdelingen Living en Day Care. De SGR-Groep is aangesloten bij de Stichting Federatie Zorginstellingen Nederlandse Antillen.